O firmě

PROFI KLIMA je česká akciová společnost vyrábějící vzduchotechnická zařízení a řídicí systémy. Tyto produkty společnost vyvíjí, testuje, vyrábí a distribuuje.

PROFI KLIMA má zavedený a udržovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001:2015 a taktéž systém enviromentálního managementu dle ISO 14001:2015 pro činnosti: vývoj, výroba a servis vzduchotechnických a klimatizačních systémů včetně regulace a včetně navazujících profesí.

Fotogalerie

ISO 9001

ISO 14001

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Poznámka:

povinné údaje


[ ^ nahoru ^ ]